Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Szkolenie dla Ambasadorów Kampanii ‚‚Masz Wpływ Wybierz Marzenia‚ Nie Ryzyko"

Zostań Ambasadorem Kampanii „MASZ WPŁYW - WYBIERZ MARZENIA‚ NIE RYZYKO!”

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną‚ adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych‚ nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia‚ na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii opracowujemy materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty‚ naklejki‚ ulotki)‚ które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego‚ której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.
Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja społeczna z udziałem wolontariuszy - Ambasadorów Kampanii‚ którzy podejmą się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kierownictwem sklepu oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich.
Liczymy na to‚ że przy wspólnym zaangażowaniu uda nam się nagłośnić i ograniczyć problem powszechnego łamania prawa‚ w zakresie sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia.. Jak wynika bowiem z badań ESPAD‚ blisko połowa 15-to latków oraz ¾ 17-to latków uznała‚ że piwo jest bardzo łatwe do zakupienia.
W dniach 27-29 października w hotelu „Groman” pod Warszawą (Al. Krakowska 76‚ Sękocin Stary) odbędzie się 3 dniowe‚ bezpłatne szkolenie dla Ambasadorów Kampanii nt. Zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Rozpoczęcie szkolenia w piątek o godzinie 18.00‚ a zakończenie w niedzielę o godzinie 16.00 (po obiedzie).
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do poprowadzenia rozmów ze sprzedawcami w sklepach‚ których będziemy zapraszać do przystąpienia do Ogólnopolskiej Ligii Uczciwych Sprzedawców. Każdy sklep‚ który zadeklaruje gotowość włączenia się do tej sieci otrzyma specjalny Certyfikat. Nazwy i adresy sklepów będą mogły być zamieszczone na specjalnie przygotowanej interaktywnej mapie internetowej.
Chcielibyśmy‚ aby szeroko zakrojona akcja społeczna stała się podstawą do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości‚ w zakresie uszczelnienia przepisów dotyczących sprawdzania wieku młodych osób‚ zakupujących napoje alkoholowe. Liczymy na to‚ iż w ogłoszonym przez Sejm RP Roku Troski o Trzeźwość Narodu‚ takie działanie jest nie tylko możliwe‚ ale wręcz konieczne.
Osoby‚ które chcą zostać Ambasadorami Kampanii – MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA‚ NIE RYZYKO! i wziąć udział w szkoleniu‚ prosimy wypełnienie formularza zgłoszeniowego
https://docs.google.com/forms/d/1J-Vud9aebzJ_lpZp2qSni8qkDld3-4S4-3yo6ZOI2Cg/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym biuro (at) maszplyw.org lub pod nr telefonu 505968086

Program finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016 – 2020