Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Księga Trzeźwości

Tutaj możesz złożyć deklarację abstynencji od używek.
W formularzu mile widziane: intencja, rodzaj abstynencji, czas trwania zobowiązania, imię i nazwisko.
Deklaracja zostanie przepisana do KSIĘGI TRZEŹWOŚCI DIECEZJI KIELECKIEJ.
Zdjęcie potwierdzające wpis prześlemy na Twój adres e-mailowy.

Po wypełnieniu formularza pomódl się:

FORMA PRZYRZECZENIA

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Ja .......... przed Bogiem w Trójcy Świętej,
Niepokalaną Najświętszą Maryją, Aniołem Stróżem,
św. Maksymilianem i moim Patronem
POSTANAWIAM podjąć abstynencję na czas ... (do końca życia).
Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny
i wszyscy Święci. Amen

Ojcze nasz....
Zdrowaś Maryjo ....
Wierzę w Boga ....
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ....

„Chciałbym żebyście pamiętali, że bycie szczęśliwymi nie oznacza posiadania nieba bez burz, dróg bez wypadków, pracy bez trudu, relacji bez zawiedzeń. Być szczęśliwymi to odnajdywać siłę w przebaczeniu, nadzieję w walkach, pewność na scenie strachu, miłość w nieporozumieniach. Być szczęśliwymi to nie tylko doceniać uśmiech, ale także zastanawiać się nad smutkiem. Nie tylko świętować sukcesy, ale wyciągać lekcje z upadków. Nie tylko czuć się radosnymi pośród aplauzów, ale być radosnymi w anonimowości. Być szczęśliwymi to uznawać, że warto żyć, pomimo wyzwań, nieporozumień i okresów kryzysu. Być szczęśliwymi to przestać czuć się ofiarą problemów i stać się aktorem własnej historii. Być szczęśliwymi to nie tyle mieć doskonałe życie, ile raczej umieć wykorzystywać łzy, by nawadniać tolerancję. Wykorzystywać straty, by wyrabiać cierpliwość. Wykorzystywać błędy, by kształtować pogodę ducha. Nie wypierać się nigdy osób, które się kocha, nie rezygnować nigdy ze szczęścia”
Papież Franciszek

„Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła. Od Was zależy jutrzejszy dzień… Wy macie przenieść ku przyszłości to całe doświadczenie dziejów, któremu na imię „Polska” Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę „Polska”, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze!
św. Jan Paweł II (8 czerwca 1979 Kraków-Skałka)