Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

PLACÓWKI LECZENIA ODWYKOWEGO

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
morawica.com.pl

Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu
- Oddział XII tel. 41- 364-12-32‚ 233
- Odział XIII tel. 41 -364-13-82‚ 392‚ 393
- Izba Przyjęć tel. 41- 364-13-02
- Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detox) tel. 41 – 364-12-63 2

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Przychodnia ul. Jagiellońska 72‚ Kielce
tel. /fax 41- 345- 73- 46 3

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Grunwaldzka 47
tel. 41-345-00-53‚ 41-367-12-08

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 65
tel. 41 36-76-788

Ośrodek Interwencyjno – Terapeutyczny
ul. Żniwna 4
www.mopr.kielce.pl

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
tel. 41-345-56-65

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”
ul. Malików 150 b
tel. 41/ 222-000-2
e-mail: poradnia@monar-kielce.pl
www.monar-kielce.pl
Telefon Zaufania Poradni MONAR dla osób potrzebujących
czynny całą dobę - 603-388-318
DZIENNE ODDZIAŁY TERAPII UZALEŻNIENIA I WSÓŁUZALEŻNIENIA

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ul. Grunwaldzka 47
tel. 41-345-00-53 41-367-12-08

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
tel./ fax. 41-36- 76- 370

CAŁODOBOWE ODDZIAŁY LECZENIA UZALEŻNIEŃ [/b]

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
Oddział XII (męski)
MORAWICA ul. Spacerowa 5
tel. centrala: 41 36-41-399 Kierownik oddziału: 41-36- 41-231
Fax. 41-364-12-99

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
Oddział XIII (koedukacyjny)
MORAWICA ul. Spacerowa 5
tel. centrala: 41-36-41-399 Kierownik oddziału: 41-36- 41-391
Fax. 41-364-12-99

WOTUW Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

MORAWICA ul. Spacerowa 5
tel. centrala: 41 36-41-399 Kierownik oddziału: 41 36- 41-261 Fax. 41-364-12-99


HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU


OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH "SAN DAMIANO" CHĘCINY
POŁANIEC 28-230 ul. 11 Listopada 15
tel. 15-865-07-38; 784-583-558
hostel.polaniec@franciszkanie.pl

HSTEL DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU "STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE"
JANINA
28-100 Busko Zdrój
Janina 4
tel. 691-504-015; 602-474-012

PLACÓWKI NA RZECZ OBSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY


"Przytulisko" Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta
Kielce‚ ul. Sienna 5
tel. 41-36-76-360
dom dla bezdomnych mężczyzn

Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
tel. 41-366-48-47
schronienie dla kobiet i dzieci w sytuacji kryzysowej‚ pomoc terapeutyczna‚ całodobowo

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Żeromskiego 36a
25-370 Kielce
tel. 41-361-44-85-50
całodobowe schronienie dla bezdomnych mężczyzn

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Polski Czerwony Krzyż

ul. Olkuska 18
Kielce
tel. 41-345-9066
całodobowe utrzymanie‚ pomoc: socjalna‚ prawna‚ psychologiczna

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Słoneczna 9
25-731 Kielce
tel. 41-36-76360
całodobowa opieka

Ogrzewalnia Miejska Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
ul. Ogrodowa 3
Kielce
tel. 41 24-24544
pobyt nocny w okresie zimowym od godz. 20 do 7

Punkt Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
ul. Ogrodowa 3
Kielce
tel. 41-24-24-54
całodobowo

Świetlica "Przystań" Stowarzyszenie "Arka Nadziei
ul. Ogrodowa 3
Kielce
tel. 4124-24544
pralnia‚ łaźnia‚ świetlica dzienna dla kobiet i mężczyzn codziennie od 8-18

Dom dla osób bezdomnych
ul. Wapiennikowa 1
Morawica Chałupki
tel. 41-344-28-58; 600-445-823

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO


Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
w Kielcach
nadziejarodzinie.org.pl
1. „Wolna Strefa” ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 75
2. „Wolna Strefa” ul. Żeromskiego 44
3. „Wolna Strefa” ul. Karczówkowska 36
4. „Wolna Strefa” ul. Naruszewicza 25
5. „Młoda Strefa” os. Na Stoku 98
6. „Młoda Strefa” ul. Oboźna 5

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze ‚‚Rafael”
w Kielcach‚ ul. Cedro-Mazur 19
www.rafael-kielce.org.pl
Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael”:
1. Oddział I - ul. Cedro-Mazur 19
2. Oddział II: ul. Skibińskiego 8
3. Oddział III: ul Wikaryjska 2

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo
Ognisko Wychowawcze
ul. Kościuszki 36
w Kielcach

Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko
1. ul. 1-go Maja 57
2. ul. Górnicza 64
www.oratoriumswietokrzyskie.pl

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3
1. Świetlica Środowiskowa "Pod Aniołem" w Kielcach przy ul. Mieszka I 48
2. Świetlica Środowiskowa "U Józefa" w Kielcach przy ul. Turystycznej 3

Placówka Opieki Doraźnej „Azyl”
ul. Kołłątaja 4
Kielce

Zespół Placówek „Dobra Chata”

ul. Sandomierska 126
Kielce

Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”
ul. Toporowskiego 12
Kielce

Sieć Świetlic Środowiskowych i Klubów dla dzieci i młodzieży
„4 Kąty” w Kielcach
1. Filia nr 1 – ul. Paderewskiego 20
2. Filia nr 2 – ul. 1 – go Maja 195
3. Filia nr 3 – ul. Konopnickiej 5
4. Filia nr 4 – ul. Ściegiennego 270 D
5. Filia nr 5 – ul. Konopnickiej 5
6. Filia nr 6 – ul. Kazimierza Smolaka 11