Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Uzależnienia niszczą miłość‚ małżeństwo‚ rodzinę

Uzależnienia niszczą miłość‚ małżeństwo‚ rodzinę Podejmując zagadnienie uzależnień‚ we wprowadzeniu do tematu‚ należy zwrócić najpierw uwagę na wolną wolę człowieka. Istota ludzka oczywiście rodzi się wolna. Wolność osoby ludzkiej jest podstawowym prawem i przywilejem. Przypomnijmy‚ że człowiek swoją wolą przerasta biologiczny popęd zachowania życia‚ podejmując np. strajk głodowy w imię jakiegoś społecznego czy politycznego celu. Podobnie z pobudek religijnych ktoś podejmuje życie w bezżeństwie‚ podporządkowując swoją wolą popęd gatunkowy‚ wyższym wartościom‚ jak służba Bogu i ludziom. Aktami ludzkiej woli są odpowiedzialne decyzje‚ które w wewnętrznych i zewnętrznych czynach są obiektywnym dobrem. Autentyczne‚ prawdziwe dobro nigdy nie uzależnia woli. Wola ma zawsze wolny wybór dobra. O ile dobro pozwala woli zachować jej autonomię‚ co wpływa na wolny wybór‚ o tyle zło uzależnia wolę; zniewala ją do tego stopnia‚ że w sytuacji ciągle powtarzającego się zła‚ któremu ulega wola‚ człowiek już nie rządzi sobą‚ ale rządzi nim to zło‚ któremu uległ‚ czyli nałóg. O grzesznych nałogach mówimy w teologii moralnej. Są to złe nawyki‚ przyzwyczajenia‚ które ograniczają‚ a nawet zawieszają wolną wolę człowieka. Z punktu prawnego będziemy mieli do czynienia z niepoprawnymi recydywistami‚ którzy dopuszczają się tych samych kryminalnych przestępstw.

Jan Paweł II w Orędziu do młodych całego świata z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży 1991 pisał: "Przywilejem synów Bożych jest również wolność: ona jest udziałem ich dziedzictwa. Dotykamy tu problemu‚ na który wy‚ młodzi‚ jesteście w sposób szczególny wyczuleni‚ gdyż chodzi tu o wielki dar‚ który należy wykorzystać dobrze. Zbyt wiele fałszywych form wolności prowadzi do zniewolenia”. Są więc fałszywe wolności‚ które rozmijając się z prawdą w rzeczywistości prowadzą do niewoli. Te fałszywe formy wolności‚ które nie mają nic wspólnego z autentycznym dobrem trzeba zauważać‚ rozpoznawać‚ przeanalizować i wyciągnąć wnioski‚ aby nie stać się niewolnikiem jakiegoś zła. Ojciec Święty dlatego wzywa młodych do „rzetelnego stosunku do prawdy‚ jako warunku prawdziwej wolności”. Na prawdę można patrzeć w różnych relacjach: do Boga‚ do ludzi‚ do samego siebie i świata.

Ks. Jan Śledzianowski - socjolog‚ teolog‚ profesor nauk teologicznych