Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

II Diecezjalna Droga Krzyżowa na Święty Krzyż w intencji trzeźwości

W pierwszy piątek Wielkiego Postu 3 marca 2017 r‚ w trwającym 50 Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu‚ Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej już po raz drugi zorganizowało Diecezjalną Drogę Krzyżową w intencji trzeźwości. Licznie przybyli wierni z pochodniami i lampionami wyruszyli Szlakiem Królewskim z Nowej Słupi w kierunku Sanktuarium Świętego Krzyża. Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali trzeźwiejący alkoholicy‚ przekazując treści dotyczące zniewolenia od alkoholu‚ cierpienia osób uzależnionych i ich rodzin. Krzyż przechodził z rąk do rąk‚ nieśli go m.in. członkowie grup AA‚ grup wsparcia‚ stowarzyszeń‚ instytucji i różnych grup modlitewnych z terenu Diecezji. Modlono się o trzeźwość‚ ale i składano świadectwa. W sanktuarium Krzyża Świętego odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji trzeźwości pod przewodnictwem pasterza diecezji kieleckiej bpa. Jana Piotrowskiego. Wierni mogli wpisać się do diecezjalnej księgi trzeźwościowej‚ deklarując abstynencję w intencji osób cierpiących z powodu nałogów. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił chór „Masłowianie”. Na zakończenie Eucharystii ks. Kamil Banasik – diecezjalny duszpasterz trzeźwości - podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej inicjatywy: duchownym‚ władzom samorządowym‚ organizacjom pozarządowym‚ ruchom trzeźwościowym oraz grupom modlitewnym. Szczególne podziękowania za pomoc i zorganizowanie bezpłatnego transportu skierował do Prezydenta Miasta Kielce‚ Burmistrza Bodzentyna oraz Wójtów Gmin Masłów i Górno.
Uczestnicy Drogi Krzyżowej szczególną modlitwą obejmowali Narodowy Kongres Trzeźwości‚ który odbędzie się w tym roku pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu”. Celem Kongresu jest ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.
Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej‚ co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego. Troska o trzeźwość własną‚ a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków‚ to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga‚ który nas kocha i pragnie‚ byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień‚ które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem‚ który żyje w prawdzie i miłości. Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej‚ mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia‚ a także przemiana świadomości społecznej‚ zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu‚ całkowitego zakazu jego promocji i reklamy‚ ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

AK

zobacz galerię zdjęć