Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Nowenna Mszy świętych dziękczynnych za łaskę trzeźwości

Problem alkoholizmu i innych uzależnień bardzo mocno zapisuje się w krajobrazie polskiego społeczeństwa. Wydaje się‚ że nie ma w naszym kraju osoby‚ która nie byłaby przez uzależnienia w jakiś sposób zraniona. Uzależnienia są jedną z najważniejszych przyczyn i jednym z najpoważniejszych skutków bezdomności‚ przemocy domowej‚ niewydolności rodzicielskiej‚ sieroctwa społecznego i wielu innych negatywnych zjawisk społecznych. Wagę tego zjawiska widać także w intencjach modlitewnych zanoszonych przez wiernych w czasie różańców‚ nowenn‚ pielgrzymek – co najmniej połowa odczytywanych przy tej okazji intencji dotyka obszaru uzależnień i ich skutków.

Czytaj więcej