Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Apostołowie Trzeźwości w Kołobrzegu

Do Kołobrzegu przyjechali Apostołowie Trzeźwości z całej Polski‚ aby spotkać się na Jesiennej Sesji. O tym wyjątkowym miejscu na mapie Polski św. Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny 1 czerwca 1991 mówił tak: "Miasto Kołobrzeg wiąże się z doniosłymi wydarzeniami roku tysięcznego. Bolesław Chrobry‚ syn i następca Mieszka - obrysowując kształt piastowskiego państwa‚ uwydatnił tę ziemię i ten gród: Kołobrzeg. Stało się to na przedłużeniu Chrztu‚ jaki Polska przyjęła w 966 r. Metropolia gnieźnieńska stała się fundamentem organizacji - nie tylko Kościoła‚ ale i piastowskiego państwa. Fundament ten przetrwał dotąd: z górą tysiąc lat. Obok Krakowa i Wrocławia (i obok Poznania‚ gdzie biskupstwo istniało od czasów Chrztu) do tej fundamentalnej struktury wszedł wówczas - w roku 1000 - również Kołobrzeg".

Czytaj więcej