Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Modliliśmy się w intencji trzeźwości

39 Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości Narodu pod hasłem „Modlitwą i ofiarą chrońmy dzieci”

W dniach 20-21 czerwca 2020 roku odbyła się 39 Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki‚ „Modlitwą i ofiarą chrońmy dzieci”‚ nawiązywało do hasła roku duszpasterskiego apostolstwa trzeźwości: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Pielgrzymi swoją modlitwą w sposób szczególny otoczyli dzieci‚ aby chronić je przed złem pijaństwa w polskich rodzinach‚ a także przed innymi nałogami. Organizatorami spotkania był Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę o godz. 16.00 w bazylice jasnogórskiej. Pierwszym punktem programu były świadectwa ludzi‚ którzy walczą z nałogiem alkoholowym. Następnie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu została poprowadzona modlitwa o trzeźwość w rodzinach. O godz. 18.00 odprawiona była Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego‚ przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W wygłoszonej homilii ks. Biskup podkreślił‚ że jest to czas wielkiej modlitwy o uchronienie przed pijaństwem‚ innymi nałogami i ich skutkami rodzin‚ a w nich dzieci‚ by morze wypijanego alkoholu nie pochłaniało kolejnych ofiar. O 21.00 pątnicy modlili się podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzając Pani Janosnogórskiej intencję trzeźwości narodu polskiego. 39 Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na Jasną Górę zakończyły modlitwy i uroczysta Eucharystia w niedzielny poranek.
Ks. bp. Tadeusz Bronakowski‚ wskazał‚ że podczas izolacji wywołanej pandemią nasila się problem nałogów. Zaznaczył‚ że wzrost spożycia alkoholu wynika z poczucia braku nadziei‚ typowego dla czasów kryzysu ekonomicznego i obaw o zabezpieczenie bytu materialnego sobie i najbliższym. Wzywał do jednoczenia się w modlitwie i składania ofiar duchowych w tej tak ważnej intencji. Zachęcał do podejmowania decyzji o dobrowolnej abstynencji od alkoholu‚ jako wyrazu miłości do Boga‚ z miłości do bliźniego‚ ale także z miłości do naszej Ojczyzny‚ również w oczekiwaniu na beatyfikację jednego z największych apostołów trzeźwości sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób zwrócił też uwagę‚ że w czasie epidemii zaobserwowano stały wzrost problemów‚ wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz‚ że nasilają się także inne nałogi‚ pochłaniając coraz więcej ofiar‚ zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Przypomnijmy‚ że w Polsce liczba osób uzależnionych sięga około miliona‚ natomiast 4 miliony nadużywają alkoholu‚ spożywając go w sposób ryzykowny. Wedle badań już w pierwszych tygodniach wprowadzania ograniczeń epidemicznych‚ w Polsce nastąpił wzrost wartości sprzedaży alkoholu i papierosów o 8-10 procent.


Duszpasterstwo Trzeźwości
Diecezji Kieleckiej
Aleksandra Klusek-Gębska

zobacz galerię zdjęć