Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej

Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu we wszystkich parafiach w Polsce i wśród Polonii rozpoczyna się w 7. niedzielę zwykłą 23 lutego i trwa do soboty 29 lutego.

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej‚ polegającej na wynagradzaniu za grzechy tych‚ którzy nie przestrzegają Bożych praw i poniżają swoją godność. Celem praktyk pokutno- wynagradzających jest wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Dziś palącą sprawą jest wyproszenie łaski nawrócenia dla gorszycieli dzieci i młodzieży‚ którzy mają na celu demoralizowanie przez reklamę alkoholu‚ filmy‚ szkolenia‚ warsztaty i uliczne manifestacje. Wierzący i praktykujący chrześcijanin troszczy się o los bliźnich w kontekście życia wiecznego.

Dobrą tradycją jest‚ że w wielu parafiach w ostatnie dni karnawału organizuje się czterdziestogodzinne nabożeństwo eucharystyczne‚ w którego ramach odprawiona zostaje adoracja przebłagalna za grzechy nałogowe. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest czasem refleksji‚ modlitwy i pokuty w intencji tych‚ którzy nadużywają napojów alkoholowych‚ uzależnieni są od innych środków odurzających czy zniewoleni są w inny sposób.

W parafiach jest to odpowiedni moment‚ aby podjąć pracę nad stworzeniem różnych grup trzeźwościowych i zachęcić wiernych do wstępowania w ich szeregi. Warto podjąć wysiłek‚ aby powstały wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jeśli w parafii nie ma jeszcze Księgi Trzeźwości‚ powinno się ją założyć.

Źródło tekstu: https://kongrestrzezwosci.pl/inne-wydarzenia/53-tydzien-modlitw-o-trzezwosc-narodu-167.html