Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
ZARYZYKUJMY

EWANGELIA (Mk 10‚17-27)
Gdy Jezus wybierał się w drogę‚ przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana‚ pytał Go: „Nauczycielu dobry‚ co mam czynić‚ aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry‚ tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj‚ nie cudzołóż‚ nie kradnij‚ nie zeznawaj fałszywie‚ nie oszukuj‚ czcij swego ojca i matkę”. On Mu rzekł: „Nauczycielu‚ wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź‚ sprzedaj wszystko‚ co masz‚ i rozdaj ubogim‚ a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony‚ miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa‚ lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci‚ jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym‚ którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne‚ niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe‚ ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.


KOMENTARZ
Sprawa nie jest beznadziejna‚ bo jest Bóg‚ u którego wszystko jest możliwe. Gdybyśmy mieli polegać tylko na sobie‚ trudno byłoby nam liczyć na to‚ że uda się nam odmienić.
Najbardziej przejmujące jest w tej scenie to‚ że młodzieniec odchodzi zasmucony. Ma w sobie tyle dobrych pragnień‚ tak bardzo chce znaleźć życie‚ a jednak nie jest w stanie stanąć ponad swoim bogactwem‚ nie potrafi sprostać wymaganiu‚ które Jezus przed nim stawia. Nie bierze pod uwagę‚ że można zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Nie dopuszcza do siebie myśli o tym‚ że można wszystko postawić na Boga i Jego miłość. Wyobrażenie o tym‚ na co go stać determinuje jego wybór i decyduje o tym‚ że woli się poddać.
W każdym nawróceniu trzeba postawić na Boga. Może się nam wydawać‚ że to dla nas zbyt wiele - tak po prostu zmienić życie‚ porzucić błędne drogi. Ale jest to zbyt wiele tylko dla tych‚ którzy chcieliby to zrobić sami‚ swoimi siłami. U Boga wszystko jest możliwe. Dlatego nie gaśmy w sobie dobrych pragnień‚ nie poddawajmy się bez walki. Zaryzykujmy.

Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda