Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
SZOKUJĄCE PYTANIE

EWANGELIA (Mk 3‚31-35)
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze‚ posłali po Niego‚ aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego‚ gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą‚ ten Mi jest bratem‚ siostrą i matką.


KOMENTARZ
Takie pytania mają otworzyć umysł‚ mają pomóc spotkać się z czymś naprawdę nowym. Takimi pytaniami rozbija się mury i wprowadza na nowe drogi. Po to są szokujące pytania.
Dla tego‚ kto przekazywał Jezusowi wieść o pojawieniu się Jego bliskich jasne było‚ że jest On mocno zajęty‚ oddany całkowicie głoszeniu Dobrej Nowiny. Zapewne nie spodziewał się jednak takiego pytania. O ile łatwo zrozumieć zapracowanie‚ o tyle trudniej pojąć pytanie o to‚ co oczywiste. Jednakże tylko takie pytanie może w człowieku coś naprawdę zmienić‚ otworzyć nowa przestrzeń. Tylko takie pytanie może zakwestionować przyzwyczajenia i pozorne oczywistości. Tylko wówczas‚ gdy przeżyje się szok spowodowany takim pytaniem‚ można zacząć inaczej patrzeć na świat.
To pytanie musiało zrobić wrażenie. Ale przecież całą Ewangelię można przeczytać jako jedno wielkie szokujące pytanie. Pytanie‚ które rozbija mury przyzwyczajeń‚ otwiera nowe przestrzenie. Pytanie‚ które wszystko zmienia. Postarajmy się dobrze usłyszeć to pytanie. I nie bójmy się szoku. Tak właśnie ma być.
Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda