Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
PO ZNAKACH

EWANGELIA (J 1‚29-34)
Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa‚ nadchodzącego ku niemu‚ i rzekł: Oto Baranek Boży‚ który gładzi grzech świata. To jest Ten‚ o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż‚ który mnie przewyższył godnością‚ gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem‚ ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu‚ aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha‚ który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem‚ ale Ten‚ który mnie posłał‚ abym chrzcił wodą‚ powiedział do mnie: Ten‚ nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim‚ jest Tym‚ który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo‚ że On jest Synem Bożym.


KOMENTARZ
Po znakach doszedł do celu. Znaki doprowadziły go do spotkania z Mesjaszem. Wystarczy wierzyć i uważnie patrzeć.
Jan wiedział‚ na kogo czeka. Wiedział‚ że ma przyjść Mesjasz i rozumiał‚ że jego własna rola polega na przygotowywaniu drogi. Nigdy wcześniej nie widział Go jednak. Nigdy przedtem nie spotkał Go osobiście. Dlatego czekał cierpliwie i robił swoje. Bóg dał mu znaki i pokazał cel oczekiwania‚ nauczył go patrzeć. Wielu nie zwróciło uwagi na Jezusa‚ nawet się nie domyślali‚ że to On może być wyczekiwanym Zbawicielem. Janowi wystarczył moment i wszystko już wiedział.
Dla tych‚ którzy nie umieją patrzeć‚ Jezus będzie jednym z wielu. Dla tych‚ którzy nie nauczyli się widzieć po Bożemu‚ Bóg będzie na zawsze ukryty‚ niedostępny i daleki. Można zobaczyć Go między nami‚ jeśli tylko umie się patrzeć‚ jeśli rozumie się znaki. Uczmy się ich‚ bądźmy gotowi na moment‚ gdy się pojawią‚ bo w ślad za nimi idzie Jezus.

Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda