Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Kieleckiej
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, jedyny Panie i Zbawicielu, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną miłość, którą okazałeś na krzyżu. Z głębi serca dziękuję, że jesteś moim najlepszym Przyjacielem. Nie pozwól mi ranić Twojego Najświętszego Serca grzechami, zwłaszcza takimi, które prowadzą do uzależnienia i odebrania wolności oraz zdolności kochania Ciebie czystym sercem. Proszę Cię o łaskę życia w Twoich promieniach miłości i miłosierdzia. Pragnę żyć w wolności Dziecka Bożego, bez nałogów, bez sięgania po alkohol i inne środki narkotyczne.
W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, za wstawiennictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, chcę Ci złożyć moje dobre pragnienia i postanowienia, by w swoim życiu pielęgnować cnotę trzeźwości, miłować Kościół święty i moją Ojczyznę. Amen.

Dziś w intencji trzeźwości modlą się:
dołącz do modlitwy
NOWE ŻYCIE Z JEZUSEM
MUR ZAMIAST MOSTU

EWANGELIA (Mk 10‚13-16)
Przynosili Jezusowi dzieci‚ żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus‚ widząc to‚ oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie‚ nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę‚ powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko‚ ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia‚ kładł na nie ręce i błogosławił je.


KOMENTARZ
Chcieli dobrze‚ bo przecież jedynie chronili Jezusa przed zamieszaniem. A jednak stali się murem pomiędzy Nim a dziećmi. Trzeba bardzo uważać‚ by nie stać się murem.
Przynoszono dzieci‚ by Jezus ich dotknął - wyczuwano więc Jego czułość‚ delikatność i serdeczność nawet wobec tych‚ którzy nie mieli wtedy żadnych praw. Jezus chciał mieć blisko siebie tych najmniejszych‚ a co nawet uczynił z nich przykład. Wskazał‚ że krolestwo należy przyjmować z dziecięcą otwartością i ufnością. Uczniowie nie potrafili tego zrozumieć‚ nie umieli pojąć odwagi i otwartości Jezusa. Woleli pomyśleć i zrobić coś za Niego‚ tak by miał święty spokój. Przyłożyli do sytuacji nie Jezusowe‚ lecz potoczne‚ znane im dotąd kategorie. I właśnie dlatego wyrósł ten mur. Właśnie dlatego stali się przeszkodą.
To duża porażka ucznia Jezusa - gdy stanie się murem pomiędzy Nim a kimkolwiek. Uczmy się więc myślec jak Jezus‚ uczmy się Jego spojrzenia na świat i ludzi. Bo inaczej zamiast być mostem‚ staniemy się murem.
Źródło: W drodze do Światła - ks. Miłosz Hołda